EL NOSTRE PROGRAMA. AJUDA’NS A FER-LO POSSIBLE 

slider-costur-211206120_466430490180179_6935955077608374980_n10931188_466430713513490_4660447597215988065_n11128369_466430750180153_1356623314531179855_n22010_466430473513514_3504162993967712560_n
1- Foment de la participació ciutadana i la transparència
a) Redactar un Reglament de Participació Ciutadana. Crear una assemblea ciutadana que es reunisca amb les associacions i tota la gent del poble i siga un espai obert de debat, els acords del com es transformen en propostes per a dinamitzar la nostra societat i millorar el nostre poble.
b) Treballar per trencar els enfrontaments i aconseguir un funcionament de cooperació entre tots.
2- Desenvolupament de l’economia local
a) Crear un servei d’assessorament per a desenvolupar projectes relacionats amb l’agricultura i la ramaderia, el comerç, la construcció, el turisme rural o de qualsevol tipus, d’iniciativa empresarial impulsada per particulars, associacions o per la cooperativa.
b) Recolzar projectes relacionats amb el desenvolupament de serveis socials bàsics per a la població i el desenvolupament rural.
3- Educació i cultura
a) Les necessitats de l’escola seran prioritàries per al govern municipal, ja que l’escola és fonamental per al futur del nostre poble.
b) Obrir les portes de l’ajuntament a totes les associacions, aprofitant i optimitzant els recursos existents.
c) Aprofitar el nostre patrimoni i donar-ho a conèixer als visitants.
d ) Democratitzar les festes mitjançant la participació i transparència pressupostària.
4-Serveis municipals
a) Donar a conèixer, al poble, “Elèctrica Costur”, la seua estructura, funcionament i estat actual de comptes.
b) Solucionar la situació de baixa tensió, en la urbanització i Mas d’Avall, per les caigudes de la línia.
c) Solucionar els problemes de qualitat i proveïment d’aigua en el poble, el Mas d’Avall i la urbanització.
5- Urbanisme
a) Planificar la redacció d’un P.G.O.O. (Pla General d’Ordenació Urbana), per a legalitzar el que hi ha, protegir el que tenim i ordenar el futur, sense favoritismes.
b) Solucionar la situació actual de l’aval de la urbanització (més de 67.000 €)
6- Esport
a) Promoure la creació d’una associació esportiva local per a la pràctica dels esports que tinguen acollida en el poble.
7- Medi ambient
a) Estudiar els Planes Zonals i fer un recurs sobre la proximitat (200m) del Mas d’Avall, a una zona configurada com a possible receptora de residus.
b) Estudiar la millora del ecoparque local i altres mesures per a anar amb compte del nostre medi ambient.

 

 

NUESTRO PROGRAMA. AYUDANOS A PONERLO EN MARCHA

1- Fomento de la participación ciudadana i la transparencia
a) Redactar un Reglamento de Participación Ciudadana. Crear una asamblea ciudadana que se reu
na con las asociaciones y toda la gente del pueblo y sea un espacio abierto de debate, los acuerdos del cual se transformen en propuestas para dinamizar nuestra sociedad y mejorar nuestro pueblo.
b) Trabajar por romper los enfrentamientos y conseguir un funcionamiento de cooperación entre todos.

2- Desarrollo de la economía local
a) Crear un servicio de asesoramiento para desarrollar proyectos relacionados con la agricultura y la ganadería, el comercio, la construcción, el turismo rural o de cualquier tipo, de iniciativa empresarial impulsada por particulares, asociaciones o por la cooperativa.
b) Apoyar proyectos relacionados con el desarrollo de servicios sociales básicos para la población y el desarrollo rural.

3- Educación i cultura
a) Las necesidades de la escuela serán prioritarias para el gobierno municipal, puesto que la escuela es fundamental para el futuro de nuestro pueblo.
b) Abrir las puertas del ayuntamiento a todas las asociaciones, aprovechando y optimizando los recursos existentes.
c) Aprovechar nuestro patrimonio y darlo a conocer a los visitantes.
d ) Democratizar las fiestas mediante la participación y transparencia presupuestaria.

4-Servicios municipales
a) Dar a conocer, al pueblo, “Eléctrica Costur”, su estructura, funcionamiento y estado actual de cuentas.
b) Solucionar la situación de baja tensión, en la urbanización y Mas d’Avall, por las caídas de la línea.
c) Solucionar los problemas de calidad y abastecimiento de agua en el pueblo, el Mas d’Avall y la urbanización.

5- Urbanismo
a) Planificar la redacción de un P.G.O.U. (Plan General de Ordenación Urbana), para legalizar lo que hay, proteger lo que tenemos y ordenar el futuro, sin favoritismos.
b) Solucionar la situación actual del aval de la urbanización (más de 67.000 €)

6- Deporte
a) Promover la creación de una asociación deportiva local para la práctica de los deportes que tengan acogida en el pueblo.

7- Medio Ambiente
a) Estudiar los Planes Zonales y hacer un recurso sobre la proximidad (200m) del Mas d’Avall, a una zona configurada como posible receptora de residuos.
b) Estudiar la mejora del ecoparque local y otras medidas para tener cuidado de nuestro medio ambiente.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *